Arhiva

Archive for the ‘Moduri de expunere’ Category

Descrierea literară

11 Iulie 2012 3 comentarii

Descrierea literară

        Def. Descrierea literară este descrierea în care se prezintă trăsăturile unui personaj, ale unui colţ din natură sau a unui fenomen; aşa cum sunt văzute ele de autor.

 

Particularităţi

 • Autorul oferă informaţii despre un obiect prin prisma unei percepţii personale
 • Limbajul folosit este apropiat de cel familiar
 • Observatorul se implică în prezentare
 • Se utilizează o gamă variată de figuri de stil şi imagini artistice
 • Verbele şi pronumele sunt folosite la persoana I şi a III-a.
Reclame
Categorii:Moduri de expunere

Descrierea ștințifică

11 Iulie 2012 1 comentariu

Descrierea ştiinţifică

        Def. Descrierea ştiinţifică este descrierea care oferă informaţii în conformitate cu realitatea oferind date exacte, concrete şi nu se implică emoţional.

 

Particularităţi

 • Informaţiile oferite  sunt corecte, concrete, în conformitate cu realitatea
 • Autorul descrierii nu se implică emoţional, acesta este obiectiv
 • Nu se folosesc figuri de stil, cu excepţia enumeraţiei
 • Verbele sunt utilizate la mod indicativ, timp prezent, persoana a III-a
 • Modul de expunere folosit este descrierea.
 • Sunt folosiţi termeni (cuvinte/expresii) ce aparţin unui domeniu ştiinţific
Categorii:Moduri de expunere

Monologul literar

 

Monologul interior – literar

    Definiţie:

Monologul interior sau literar este monologul care ajută la caracterizarea personajelor, poate reda gândurile sau sentimentele unui personaj pentru a le aduce la cunostinţă cititorului.

 

Caracteristici:

 • Nu are replici şi nici destinatar.
 • Se desfăşoară în situaţii restrânse.
 • Are dimensiuni variante.
 • Sunt specifice exclamaţiile.
 • Este specific operelor literare.
 • Poate lua forma unei confesiuni sau unei povestiri
Categorii:Moduri de expunere

Monologul

Monologul

Definiţie:

Monologul este modul de expunere în care se prezintă discursul continuu la care nu se aşteaptă un răspuns.

Caracteristici:

 • Monologul nu are replici şi nici destinatar.
 • Este specific genului dramatic, mai rar genului epic sau liric.
 • Se desfăşoară în situaţii restrânse.
 • Are dimensiuni variante.
 • Poate lua forma unei declaraţii, unei confesiuni sau unei povestiri.
 • La monolog sunt specifice exclamaţiile.
Categorii:Moduri de expunere

Descrierea

Descrierea

Definiţie:

Descrierea este modul de expunere în care se prezintă un personaj sau un tablou din natură pus în evidenţă cu ajutorul procedeelor artistice.

 

Caracteristici:

 • Se folosesc termeni specifici domeniului descris.
 • Imaginea obiectelor descrise depinde de unghiul din care sunt privite acestea.
 • În descriere se utilizează figuri de stil şi imagini artistice – vizuale, auditive, olfactive.
 • Verbele şi pronumele sunt folosite la persoana I si a III-a.
 • Predomină adjectivul şi substantivul, cu accent pe verbele la mod indicativ, timpul prezent sau imperfect.
Categorii:Moduri de expunere

Dialogul

Dialogul

        Definiţie:

Dialogul este modul de expunere prin care se reproduce o discuţie dintre două sau mai multe personaje.

 

Caracteristici:

 • Dialogul este și o sursă a comicului prin contrastul dintre aparenţă şi esenţă (ceea ce vor să pară personajele şi ceea ce sunt ele în realitate)
 • Este alcătuit dintr-o serie de replici.
 • Replica reprezintă intervenţia unei persoane în dialog.
 • Este folosit pentru dinamizarea acţiunii şi caracterizarea personajelor.
 • În dialogul scris semnele de punctuaţie marchează diferite valori expresive:

…  – ezitări, întreruperi sau pauze în vorbire

!   – emoţie, furie, uimire etc.

?   – o întrebare sau o atitudine de îndoială, nedumerire

 

Categorii:Moduri de expunere

Narațiunea

Naraţiunea

 

Definiţie:

Naraţiunea este opera literară scrisă în versuri sau proză în care sunt povestite o succesiune de întâmplări petrecute într-o ordine cronologică.

 

Caracteristici:

 • Într-o naraţiune există povestitor, personaje şi acţiune.
 • Într-un text literar naraţiunea alternează cu descrierea şi dialogul.
 • Relatarea se poate face la persoana I (narator subiectiv) sau la persoana a III-a (narator obiectiv).
 • Narațiunea poate fi întâlnită în diverse tipuri de texte nonliterare (benzi desenate, articole de ziar) sau în filme şi piese de teatru.
 • Accentul se pune pe cauza care stă la baza succesiunii întâmplărilor.
Categorii:Moduri de expunere